รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.พะแนง
2.เฉาก๊วยน้ำเชื่อม
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.น้ำตาล
ประมวลภาพ

หน้าแรก