รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสามัคคีธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงเผ็ดหน่อไม้หมู ไข่น้ำ ข้าวโพด
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.ใยอาหาร
5.แป้ง
ประมวลภาพ

หน้าแรก