รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านดอนตำลึง

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-11-2563
รายการอาหาร
1.กระเพาะปลา
2.กล้วยบวดชี
3.

สารอาหาร
1.ไขมัน
2.วิตามิน
3.เกลือร่
4.โปรตีน
5.คาร์โบไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก