รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีรัตนาราม

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.น่องไก่ทอด
3.ไข่ต้ม 4.มันแกว

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่ 6.น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก