รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีรัตนาราม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.หมูแดดเดียว
3.แกงส้ม 4.มะม่วง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่ 6.น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก