รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบ้านหนองโอ่ง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มฟักน่องไก่
3.พะแนงหมูถั่ว
สารอาหาร
ได้รับครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก