รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเนินพระปรางค์

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดกะเพราหมู
2.ต้มจืดฟัก
3.แตงโม

สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก