รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคอกวัว

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวไข่เจียว
2.ส้ม
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามีน
เกลือแร่
ไขมัน
น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก