รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสระศรีเจริญ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร 1.ราดหน้าหมู 2.ไอศกรีม 3. สารอาหาร 1.ใยอาหาร 2.ไขมัน 3.โปรตีน 4.คาร์โบไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก