รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านเขาชานหมาก

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มหน่อไม้
2.ไส้กรอกทอด
3.แตงโม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดตร
3.ไขมัน
4. วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก