รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นใหญ่
2.เฉาก๊วยน้ำเชื่อม


สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก