รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2ผัดกระเพาหมู
3.ต้มจืดเตาหูหมูสับ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก