รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองฝ้าย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่
2.ฝรั่ง
3.

สารอาหาร
1.ครบ5หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก