รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.แคลเซียม
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก