รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดผักใส่หมู่
2.แกงส้มผักรวม
3.ข้าวสวย
4.แตงโม

สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก