รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านดงกะเชา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.น้ำพริกกะปิ
2.ผักทอด
3.ไข่ต้ม
4.มะม่วง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.ไขมัน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก