รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดใข่ ใส่หมู กับใส้กรอก
2.น้ำซุป ใส่ฟัก
3.น้ำแข็งใส

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน

ประมวลภาพ

หน้าแรก