รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร 1.ก๊วยเตี๊ยวเส้นหมี่ หมู ลูกชิ้น สารอาหาร พลังงาน โปรตีน ไขมัน แคลเซียม เหล็ก
ประมวลภาพ

หน้าแรก