รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงส้มมะละกอ ดอกแค
2.ไข่เจียว
3.กล้วยบวดชี

สารอาหาร
พลังงาน โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามิน เอ วิตามิน บี 2 วิตามิน ซี
ประมวลภาพ

หน้าแรก