รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดจันทราวาส

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงกะทิไก่ยอดหน่อไม้
2.ผัดผัก
3.เกี๋ยวทอด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
2.โปรตีน วิตามิน
3.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก