รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.บะหมี่หมูแดง
2.ลอดช่องน้ำกะทิ
3.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 670.9
2.โปรตีน 27.0
3.ไขมัน 21.9
4.แคลเซียม 322.4
5.เหล็ก 6.3
6.วิตามิน A 315.0
7.วิตามิน B1 0.6
8.วิตามิน B2 0.6
9.วิตามิน C 15.6
10.ใยอาหาร 3.3
11.โซเดียม 1663.5
12.น้ำตาล 31.1

ประมวลภาพ

หน้าแรก