รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดกระเพราหมู
2.ฮอทดอกทอด
3.นมโอวัลติล

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.ไขมัน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก