รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงเทโพ
2.ไข่เจียว
3.องุ่น

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก