รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร 1.ต้มจืดเต้าหู้อ่อน 2.ผัดบวบใส่ไข่ 3.ทองหยอด/เม็ดขนุน สารอาหาร 1.ครบ 5 หมู่ 2. 3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก