รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร 1.ผัดกะเพรา 2.ไข่ดาว 3.กล้วยหอม สารอาหาร 1.ครบ 5 หมู่ 2. 3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก