รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบ้านหนองโอ่ง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ส้ม
3.ผัดหมูใส่หนังหมูไข่
4.แกงเขียวหวานไก่

สารอาหาร
ได้รับครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก