รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสระพังลาน

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2563
รายการอาหาร
1. กวยจั๊บ
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3. วิตามิน
4. ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก