รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มจับฉ่าย ใส่น้องไก่
2.ข้าวสวย
3.ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก