รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดจำปา

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1.กระเพราะหมู
2.แกงจืดเต้าหู้ผักรวม
3.ข้าวโพดทอด

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.คารโบไฮเดรต
4.วิตตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก