รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองสานแตร

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1. ผัดฟักทอง
2. ไส้กรอกทอด
3. ข้าวสวย

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. วิตามิน
3. คาร์โบไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก