รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองสานแตร

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1. แกงจืด
2. ลาบหมู
3. ข้าวสวย

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. คาร์โบไฮเดรต
3. วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก