รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคอกวัว

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวคลุกกะปิ
2.ส้ม
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
เกลือแร่
วิตามีน
น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก