รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดโคกสำโรง

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดหน่อไม้
2.ไส้กรอก
3.ขนมบวชมัน

สารอาหาร
1.โปรตีน 2.คาร์โบรไฮเดรต 3.วิตามิน 4.ไขมัน 5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก