รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดหนองยายทรัพย์

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บ
2.ไข่ต้ม
3.ขนมครก

สารอาหาร
1.คาร์โบไอเดรต ไขมัน
2.โปรตีน วิตามิน
3.แคลเซียม
ประมวลภาพ

หน้าแรก