รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
รายการอาหาร 1.ข้าวหมูแดง 2.ไข่ต้ม 3.เค้กกล้วยหอม สารอาหาร 1.ครบ5หมู่ 2. 3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก