รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีรัตนาราม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่ต้ม
3.ต้มข่าไก่ 4.ผลไม้(มันแกว)

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่ 5.น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก