รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเนินพระปรางค์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ลาบหมู
2.ผัดผักรวมมิตรหมู
3.ขนมใส่ไส้

สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก