รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มจืดหมูลูกชิ้น
2.ข้าวสวย
3.มันแกว

สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก