รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบ่อคู่

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มจับฉ่าย
2.ไข่ต้ม
3.ส้ม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบโฮเดรต
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก