รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร 1.ต้มจับฉ่าย 2.เฉาก๋วย สารอาหาร 1.ไขมัน 2.โปรตีน 3.แคลเซียม
ประมวลภาพ

หน้าแรก