รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบ้านหนองโอ่ง

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิหน่อไม้ไก่
3.ลำไย
4.ไข่พะโล้
สารอาหาร
ได้รับครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก