รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบ้านหนองโอ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มผักกาดดองหมู
3.แกงเขียวหวานไก่
4.ขนมไข่หงส์
สารอาหาร
ได้รับครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก