รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านเขากำแพง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่ ตับ เลือด ซุปฟัก แตงกวา
2.ส้มเขียวหวาน
3.นมพาสเจอร์ไรส์

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.โปรตีน
3.แคลเซียม
ประมวลภาพ

หน้าแรก