รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคอกวัว

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.ส้ม
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามีน
3.เกลือแร่
ไขมัน
โปรตีน
น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก