รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเนินพระปรางค์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1. ข้าวมันไก่
2. น้ำลำไย

สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก