รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่บำรุงธรรม

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ขนมปัง
2.ข้าวไก่ทอด
3.แกงเทโพ

สารอาหาร
1.ได้รับสารอาหารครบถ้วน
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก