รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านดอนกลาง

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.มาม่าต้มทรงเครื่อง
2.ขนมปีป
3.ฟรุตสลัด

สารอาหาร
1.ครบ 5 หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก