รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร 1.ข้าวมันไก่ 2.ส้มเขียวหวาน 3.ครีมโอ สารอาหาร 1.ครบ 5 หมู่ 2. 3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก