รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร 1.ไก่ทอด 2.แกงจืด 3.ขนมตาล สารอาหาร 1.ครบ 5 หมู่ 2. 3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก