รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่ปทุมสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร 1.ผัดกะเพรา 2.ไข่ดาว 3.ขนมตาล สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก